PUBLICATIONS


(Bilimsel Gelişim Sürecinde)

Günümüzde Sanat-Mimarlık Anlayışı: Progresif Yaklaşım (2011)


Mimarlıkta Eleştirel Okumalar 3: Modernite ve Yeni Ütopya,

Ankara: Mimarlar Derneği, 2016. p.72-79

contact

contact@progressive-architects.com
+90 533 316 33 79

PUBLICATIONS


(Bilimsel Gelişim Sürecinde)

Günümüzde Sanat-Mimarlık Anlayışı: Progresif Yaklaşım (2011)

Mimarlıkta Eleştirel Okumalar 3: Modernite ve Yeni Ütopya,

Ankara: Mimarlar Derneği, 2016. p.72-79
contact


contact@progressive-architects.com

+90 533 316 33 79